membership

book a table

social

contact

MUSEO’s sikkerhedsvagter anvender bodycams også kaldet (kropskameraer) på kroppen
under deres operative tjeneste på restaurationens matrikel inkl. for-område ved entre.
Dette gør de for at forebygge og opklare vold og trusler mod personalet
samthandlende/gæster og for at skabe et trygt arbejdsmiljø.

Bodycams optager lyd og billede, men kun når sikkerhedsvagtentræffer et aktivt valg om at aktiverer sit bodycam.
Kameraet aktiveres som udgangspunkt kun i få situationer,
hvor det er påkrævet af hensyn til sikkerhedsvagtensegen sikkerhed og retsstilling.
Så vidt det er muligt, vil sikkerhedsvagten informere om,at denneaktiverer sit bodycam.

MUSEO’s bodycams lyser tydeligt rødt og er identificerbare.

Formål med anvendelse af bodycams

Forebyggelse og opklaring af episoder med vold, uro samt trusler mod MUSEO’s sikkerhedsvagter
og de handlende/gæster.Behandling af personoplysninger og lovhjemmel
Vi behandler følgende oplysninger om dig: Almindelige og basale personoplysninger: Lyd og billedeoptagelser af dig i forbindels
med din interaktion med sikkerhedsvagten (eller vagter) Hjemmel: Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e
Oplysning om strafbare forhold: Der kan forekomme potentieltstrafbareforhold på optagelserne, jf. formålet.
Hjemmel: Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e, jf. Artikel 10
Datakilder: Optagelser fra bodycams som sikkerhedsvagten samt andet autoriseretpersonale med og uden ledelsesansvar bærer.

Modtagere
Vi deler eventuelle oplysninger fra konkrete relevante episoder
med strafbart indhold med det stedlige politi.
Opbevaring Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
Optagelser fra bodycams slettes systematisk efter 7 dage.
Optagelser der skal anvendes i forbindelse med konkrete straffesager samt andresærloveherunder
restaurations- og ordensbekendtgørelsen opbevaresindtil de er overdraget til politiet
MUSEO kan vælge at sikre bodycam optagelser såfremt disseindeholder sekvensermed alvorlig personfarlig kriminalitet eller tilsvarende,
hvor det med rimelighed kan forventes,at det stedlige politi på senere tidspunkt vil rette henvendelse.